Onderzoeksrapport over vegan groenteteelt

16 maart 2021

Onderzoek naar bodemkwaliteit en duurzame akkerbouwsystemen is een zaak van lange adem. Het is dan ook een prestatie dat SPNA en de betrokken partners er in geslaagd zijn negen jaar lang een akkerbouwsysteem gebaseerd volledig eigen stikstofvoorziening met vlinderbloemigen uit te voeren, verder te ontwikkelen en te documenteren. Bij aanvang was het nog maar de vraag of zo’n systeem zonder externe input het langer dan, zeg, drie jaar uit zou houden. Dat er negen jaar zijn volgemaakt is vanuit dat beginperspectief dan ook een soort van mirakel. De voortreffelijke grond van het proefbedrijf en de lange biologische teelthistorie dragen daar ongetwijfeld aan bij. Dit rapport is een evaluatie van die negen jaar en biedt zicht op de potentie van het sys-teem met maaimeststoffen als wezenlijke, maar zeker niet enige component voor het succes. Ook na negen jaar zijn er nog verbeteringen mogelijk, maar

 

Lees het rapport

Alle nieuwsberichten

Meer lezen

Kijkje achter de schermen – inpaklijn

25 maart 2023

Laatste No Shit groentedozen van seizoen 2022

19 maart 2023

No Shit op NPO Radio 1

11 maart 2023